Privacy
verklaring

Privacy- & cookieverklaring Food by design. November 2018

Food by Design Food by Design, gevestigd aan Zuid Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 1. Contactgegevens Food by Design
  Website: https://foodbydesign.nl
  Adres: Zuid Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag
  Telefoon: +31 6 53186848
 2. Persoonsgegevens
  We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
 1. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 2. Voor- en Achternaam
 3. adresgegevens (eenmanszaken en VOF’s)
 4. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 5. IP-adres
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 8. Skypenaam (indien van toepassing)
 9. Social media accountnamen
 10. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 1. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 2. Gegevens over je activiteiten op onze website
 3. Internetbrowser en apparaat type

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media) verkregen.

 1. Doeleinden
  We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
 • Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
 • Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Food by Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af nog beter te stemmen
 • Food by Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Ontvangers van persoonsgegevens & Doorgifte
  Food by Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Food by Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Food by Design van jou verwerkt en je mag vervolgens een verzoekindienen om deze te laten beperken, aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Food by Design. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je te sturen zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via contact@foodbydesign.nlToestemming intrekken
  Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Beveiliging persoonsgegevens
  Food by Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@foodbydesign.nl
 2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website, worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Food by Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].
 3. Wijzigingen van privacyverklaring
  Food by Design behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren, controleer daarom met enige regelmaat deze pagina voor de laatste versie van de privacyverklaring. Websites buiten Food by Design waarnaar gelinkt wordt, hebben een ander privacy statement